Ringsted 4H
Din lokale 4H klub for hele familien

      

De 4 H'er står for:

En flittig Hånd
I 4H tror vi på at børn og unge lærer bedre ved at arbejde konkret og praktisk .

Et kvikt Hoved
I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og leg til læring .

Et varmt Hjerte
4H's aktiviteter er lokalt og nært forankrede. en aktivitet afhænger af om bestemmes af de børn, unge og voksne, der deltager i aktiviteten.

Et godt Helbred
I 4H mener vi at et aktivt liv og gode kostvaner giver et sundt liv.