Ringsted 4H
Din lokale 4H klub for hele familien

      

Generalforsamling 2019


Onsdag den 6. februar 2019 kl. 16.30
Kværkeby Friskole i sløjdlokalet.
Der serveres kaffe, kage og saft til børnene

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
4. Forslag til arbejdsplan og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle valg er gældende for 2 år.
Suppleanter er på valg hvert år. Unge under 18, at regne fra valgdatoen, er på valg hvert år.
6. Valg af 2 revisorer, samt en suppleant. Revisorer er på valg hvert år.
7. Indkomne forslag. Bestyrelsen skal have modtaget disse senest 5
dage inden generalforsamlingen
8. Eventuelt

Nuværende bestyrelse:
Formand: Gitte-Marie Nørgaard
Kasserer: Ingelise Drozd Lund
Bestyrelsesmedlem: Henrik Hinding
Suppleant: Anni Hiltunen på valg

Alle genopstiller til kommende valg.

Velmødt - på bestyrelsens vegne
Formand GitteMarie Nørgaard

Indkomne forslag bedes sendes til formand@ringsted4h.dk